Fleisch

52291

 

Stückgewicht ca. 200 g

ca. 0,8 kg/Pack (4 Stück)

45441

 

Stückgewicht ca. 85 g

ca. 1,6 kg/Pack (ca. 20 Stück)

52177

 

Stückgewicht ca. 300 - 350 g

ca. 0,65 kg/Pack (2 Stück)

40052

 

Stückgewicht ca. 80-100 g

ca. 0,5 kg/Pack (5 - 7 Stück)

52565

                       

Stückgewicht ca. 1,6 kg

52566

                             

Stückgewicht ca. 2,0 kg

52564

                             

Stückgewicht ca. 3,5 - 4,5 kg

54227

                             

Stückgewicht ca. 1,0 kg

54223

                             

Stückgewicht ca. 1,2 kg

56009

                             

Stückgewicht ca. 3,0 kg

63166

                             

Stückgewicht ca. 3,0 kg

6818

 

450 g/Pack